Stupanjem na snagu izmjena i dopuna poreznih zakona  prvenstveno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, novog iznosa minimalne plaće za 2021. godinu te novih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu, mijenja se obračun plaće i obračun poreza na dohodak na ostale dohotke.

11. prosinca 2020. godine objavljene su izmjene i dopune određenih zakona iz područja poreza koje su, u pravilu, stupile na snagu 1. siječnja 2021. godine. Izmijenjeni su Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svrhu prilagodbe propisa kako bi se olakšala pozicija hrvatskim gospodarstvenicima u uvjetima pandemije koronavirusa tijekom 2020. godine. Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće za 2021. godinu, propisana je nova visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu, Naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta.

S obzirom na to da su pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada te drugog dohotka, isplatitelji obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti davanja propisana Zakonom o porezu na dohodak te Zakonom o doprinosima, a sukladno novim stopama poreza na dohodak, novog iznosa minimalne plaće te novih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, u 2021. godini mijenja se obračun plaće i drugog dohotka već pri obračunu plaće za prosinac 2020. godine, koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.

Izmijenjen je također Zakon o porezu na dohodak koje izmjene su stupile na snagu također 1. siječnja 2021. godine. Zakonom je propisano smanjenje svih poreznih stopa onih poreznih obveznika koji prijavljuju primitke u skladu sa zakonskim propisima te povećanje poreznog opterećenja za one koji ih ne prijavljuju u skladu sa zakonskim propisima kojima se utvrđuje porez na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine). Snižavaju se tako stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada (to su plaće fizičkih osoba) s 24% na 20% i s 36% na 30%, te se stopa od 12% na 10%, a koja se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti (odnosi se primjerice na iznajmljivače apartmanskog smještaja).

Nove stope primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, što konkretno znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Nove stope će radnici osjetiti već pri obračunu plaće za prosinac 2020. koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine. Napominjem da se osobni odbitak od 4.000,00 kuna i uvećanja osobnog odbitka ( za prvo dijete 1.750,00 kuna, za drugo 2.500,00 kuna itd.) ne mijenjaju.

Niže su prikazane stope poreza na dohodak, koje se smanjuju se kako slijedi:

VRSTA DOHOTKA DOSADAŠNJA STOPAIZMIJENJENA STOPA
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća)24% do 30.000,00 kn (mjesečno)36 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno)20% do 30.000,00 kn (mjesečno)30 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno)
Drugi dohodak (autorski honorari, ugovor o djelu)24%20%
Godišnji porez na dohodak24% do 360.000,00 kn36% iznad 360.000,00 kn20% do 360.000,00 kn30% iznad 360.000,00 kn