Porezna zastara

Građani ali i poduzetnici ponekada se nađu u situaciji u kojoj nisu u mogućnosti namiriti porezne obveze. Odvjetnički ured Mikić ima bogato iskustvo u poreznim propisima te vas može usmjeriti na koji način optimalno pristupiti vašem problemu. Ono s čime se susrećemo u našem pravnom savjetovanju je da stranke često misle da dugove ne treba plaćati, jer će nakon nekog vremena nestati. Kako dug prema državi može prestati?

Porezna zastara je vrijeme nakon čijeg proteka porezno tijelo više nema pravo utvrđivati porezne obveze, kamate, pokrenuti prekršajni postupak, naplatiti porez, kamate, troškove ovrhe i novčane kazne, te protekom kojega porezni obveznik nema više pravo tražiti povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Zastara počinje teći tj. računa se od dana: 1) zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate, 2) zastara prava na pokretanje prekršajnog postupka počinje teći nakon isteka godine u kojoj je počinjen prekršaj, 3) zastara prava na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate, troškove ovrhe ili novčanu kaznu, 4) zastara prava na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat.

Zastarni rok za porezna pitanja je 3 godine od dana kada je zastara počela teći,

Apsolutna porezna zastara

Apsolutni rok zastare je krajnji rok unutar kojega svaki od naprijed navedenih postupaka (obračun poreza, kamata itd.) mora biti završen. Apsolutni rok zastare za prethodno navedene slučajeve je 6 godina od dana kada je zastara počela prvi puta teći.

Učinak zastare

Treba naglasiti da nam zakonodavac ne može zabraniti izvršenje zastarjele obveze, unatoč tome što znamo da nas vjerovnik sudskim putem ne može prisiliti na izvršenje. Zastarom se načelno ne gasi samo pravo, već samo pravo na zahtijevanje izvršenja obveze. Obzirom da na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti, nego isključivo na prigovor tužene stranke – zastaru ne treba shvatiti na način da se tužba ne može uputiti sudu. Ne uputi li tužena stranka prigovor, sud postupa po tužbi ne obazirući se na zastaru.

Vezano uz porezni postupak,  posebno se treba osvrnuti na diskrecijsko pravo poreznog organa da istupa izvan zakonski utvrđenih rokova zastare. Tako je primjerice moguće da se postupkom redovnog poreznog nadzora obuhvati i razdoblje izvan zakonskih zastarnih rokova, što s druge strane ne isključuje pravo poreznog obveznika na prigovor i druga redovna i izvanredna sredstva pravne zaštite.

U slučaju da i vi imate problem u poreznom pravnom području obratite nam se s povjerenjem.