U bankarskoj praksi, banke često traže zalog od građana za osobne kredite, kako bi se zaštitile u slučaju neplaćanja. Taka zalog zove se još i “hipoteka”. Prije ulaska u kreditne obveze od iznimne je važnosti poznavati osnovne razlike između hipoteke i fiducije, jer kod hipoteke, korisnik kredita, i dalje raspolaže imovinom. Svaka banka u Hrvatskoj danas ima u ponudi hipotekarne kredite, koji omogućuje građanima i poduzetnicima da dođu do potrebnih financijskih sredstava, dok i dalje može raspolagati sa tom imovinom, dok god uredno otplaćujete kredit.

No, što kad otplatite kredit?
Banka nakon otplate kredita izdaje tzv. brisovno očitovanje , koji trošak ovjere potpisa za osobu koja je u ime banke ovlaštena potpisati tu ispravu snosi u pravilu korisnik kredita. No otplata kredita nije zadnji korak u postupku, jer nakon ovjere potpisa, brisovno očitovanje trebate na adekvatan i propisan način predati zemljišnoknjižnom odjelu.

Što kada na nekretninama postoji upis stare hipoteke?

Zakonski se razlikuju dva slučaja starih hipoteka:

1. hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. godine

Ako je u zemljišnoj knjizi upisana takva hipoteka, takav upis može se brisati:
• na prijedlog stranke
• po službenoj dužnosti suda.

2. hipoteke upisane nakon 25. prosinca 1958. godine, a to su one:

• od čijeg je upisa proteklo najmanje 30 godina, a u slučaju kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju – od posljednjega od tih upisa;
• kod koje nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni ni njihove pravne slijednike (založne vjerovnike);
• kod koje kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo ostvarivalo na koji drugi način.

Za brisanje takve hipoteke mora se sudu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka radi amortizacije i brisanja hipotekarne tražbine u kojem slučaju ovaj odvjetnički ured ima bogata iskustva.

U ime stranaka (građana i poduzetnika) odvjetnički uredi su, među ostalima, ovlašteni podnositi uredne prijedloge za brisanje svih vrsta hipoteka stoga ukoliko imate nedoumica što je sve potrebno prethodno ishoditi ili priložiti od dokumentacije, slobodno nam se obratite i ugovorite termin pravnog savjetovanja.